Wierzba

Gleby, sugerowane pod wierzbę to gleby wilgotne III i IV klasy, oraz klasy V jeżeli gleba będzie wilgotna od miesiąca marca do października (nie zabagniona) i przyzwoicie nawożona. Odczyn gleby (pH) musi być zawarty pomiędzy 5,5-7,5. Plony wierzby są niższe na ziemiach piaszczystych, oraz podczas gdy jest posucha.

Materiałem do sadzenia są sztorby rozciągłości około dwudziestu centymetrów, które sadzi się 1-3cm ponad gleby mechanicznie lub własnoręcznie. Przed posadzeniem wypada końcową część sztorbów zanurzyć w wodzie na 2-3 dnie. Odległości w rzędach trzeba zaadaptować do posiadanego wyposażenia, ale niesłychanie często to 75 centymetrów, natomiast odstępy pomiędzy sadzonkami 33 cm. Przy takowej rozsadzie na 1 ha niezbędne jest około 40 000 sadzonek. Należy pamiętać, że nie można posadzić krzaków pod liniami wysokiego napięcia dlatego że dochodzą na wysokość aż do 6 m. Niezwykle prymitywnym detalem będą również drogi dojazdowe i uwrocia.

Ziemię do sadzonek wierzby energetycznej najsprawniej preparować wcześniej to znaczy jesienią. Przed gruntowną orką 35-40cm dobrze jest rozsiać nawozy fosforowo-potasowe bądź jako przedplon zastosować mieszaninę krzaków strączkowych. Powinno się również zrealizować talerzowanie i bronowanie, oraz niezwykle ważne odchwaszczenie (Roundup koło 6-8 l / ha.).
Z wierzby zrobisz nawet wianki komunijne.